WOŚP – prawdziwsza prawda

// 29 stycznia 2013 // Finanse

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – chyba każdy Polak o niej słyszał, celem tej Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Przyjrzyjmy się chłodnym okiem finansom WOŚP

Dwie najbardziej drażliwe kwestie dotyczące działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nie licząc zaangażowania politycznego w promowanie „autorytetów” środowiska Gazety Wyborczej, to organizacja Przystanku Woodstock oraz „ile Jurek Owsiak zarabia na WOŚP?” Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania.

wosp-1
„Przystanek Woodstock”

Krytycy WOŚP za każdym razem, gdy rozpoczynają się zbiórki, podnoszą kwestię finansowania ze środków Fundacji festiwalu open-air „Przystanek Woodstock”. Jurek Owsiak odpowiada w ten sam sposób: Woodstock finansowany jest z odsetek od zgromadzonych środków, dodatkowo z wpłat sponsorów oraz sprzedaży koncesji ma stoiska itp.

Wbrew temu co głosi konserwatywna publiczność, festiwal nie jest finansowany ze środków zebranych na rzecz WOŚP, lecz jedynie z odsetek, które naliczane są na kontach bankowych fundacji. [1]

W rozmowach TOK FM: „Nie jest tak, że z pieniędzy które ktoś wrzuca do skarbonki organizujmy Przystanek. Ale odsetki możemy wydać na to, na co chcemy.Jak to się komuś nie podoba, to może nie wrzucać następnym razem”. [2]

Na stronie WOŚP przeczytamy: „Pieniądze, dzięki którym organizowany jest Przystanek Woodstock, pozyskiwane są dzięki sponsorom i środkom uzyskanym w ciągu całego roku. Oznacza to, że środki zbierane w ramach styczniowej kwesty są w całości przeznaczane na realizację tematu Finału, czyli zakup sprzętu medycznego.” [3]


Jak wygląda prawda? Odrobinę inaczej…

Prawdą jest, że ani jedna złotówka ze zbiórek nie idzie na Woodstock (ale też nie każda złotówka wrzucona do puszki trafia na zakup sprzętu), natomiast nie jest prawdą to, że Woodstock finansowany jest z odsetek. Wystarczy zajrzeć do dowolnego sprawozdania finansowego WOŚP by przekonać się, że Przystanek nie jest finansowany z odsetek bankowych:

 • organizacja Przystanku Woodstock stanowi koszt statutowy Fundacji, umiejscowiona jest w Kosztach realizacji zadań statutowych i pożytku publicznego w kategorii: wydatki na działalność propagatorską i informacyjną,
 • wydatki statutowe finansowane są z przychodów z działalności statutowej (wpłaty gotówkowe, darowizny celowe, 1 % podatku, dary rzeczowe),
 • suma przychodów finansowych z tytułu odsetek jest znacząco niższa od wydatków na Woodstock, np. w 2007 roku koszty organizacji Przystanku Woodstock wyniosły 2,2 mln zł, wpływy z odsetek 0,45 mln zł,
 • w sprawozdaniu za 2010 r. po raz pierwszy nie wykazano dokładnego kosztu organizacji Przystanku Woodstock, podano jedynie sumę kategorii działalności propagatorskiej obejmującej Przystanek Woodstock oraz organizację Finału,
 • celem statutowym Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

W świetle dokumentów finansowych Przystanek Woodstock nie jest więc imprezą muzyczną, ale „działaniem propagatorskim na rzecz promocji zdrowia”. W ten sposób można organizować cokolwiek i podpinać pod dowolne cele statutowe, świadczy o tym wyjątkowo mętny sposób wyjaśniania medycznego charakteru Woodstocku, wpisywany co roku do sprawozdania finansowego:

W ramach działalności promocyjnej, propagandowej i wychowawczej w roku 2010 odbył się koncert: Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą a także szereg cyklicznych szkoleń młodzieży dotyczących nauki udzielania pierwszej pomocy. Koncerty organizowane przez Fundację są dopełnieniem zbiórki w ramach tzw. Wielkiego Finału. Są formą podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Finału. To również jedna z form propagowanych przez Fundację haseł: „stop przemocy”, „stop narkotykom”, z których powstał pomysł przygotowania młodych osób do udzielania pierwszej pomocy, do propagowania takich zachowań, które mają na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

Inaczej mówiąc: Przystanek Woodstock to propagowanie ochrony zdrowia i życia ludzkiego.
Zapewne dlatego zaprasza się takich luminarzy świata medycznego jak Marek Belka, Leszek Balcerowicz czy Lech Wałęsa.

wosp-2
FINANSE WOŚP

Przyjrzyjmy się teraz dokładniej finansom Wielkiej Orkiestry. Wzięliśmy pod lupę sprawozdania finansowe za lata 2006-2010.

W okresie tym przychody z tytułu działalności statutowej wyniosły 224 mln zł w tym 177 mln w ramach zbiórek finałowych.

Przychody finansowe (odsetki plus niewielkie dywidendy) wyniosły 5,8 mln zł.

Koszty finansowe: około 6 – 7 mln zł – są to głównie straty na jednostkach funduszy inwestycyjnych oraz różnice kursowe na lokatach w walutach obcych (część przychodów ulokowano na rachunkach w euro i dolarach wtedy gdy złotówka była wyjątkowo słaba).

Saldo przychodów i kosztów: -0,8 mln zł. W okresie ostatnich 5 lat na operacjach finansowych stracono więc prawie milion złotych.

Koszty administracyjne WOŚP w tym okresie to: 12,2 mln zł, z czego 1/3 to wypłaty pracowników i jednego członka zarządu.

Koszty organizacji finałów: – 9,1 mln zł.

Koszty Przystanku Woodstock: – 11,3 mln zł (a więc ponad dwa razy więcej od przychodów z odsetek w kwocie 5,8 mln zł).

Środki na lokatach w roku 2009 i 2010: 32 mln złotych, pracujące na odsetki.

Skumulowane dochody WOŚP za lata 2006 – 2010 to: 24 mln zł. Tyle środków nie zostało wydanych na nic.

Wydatki na sprzęt dla szpitali to 136 mln zł, działalność szkoleniowa i programy medyczne: 31 mln zł.

Ogółem na wydatki administracyjno – promocyjne wydano 33 mln zł tj. 15% wpływów.

wosp-3
Analizując sprawozdania finansowe można „przyjąć”, że WOŚP środki zbierane podczas finału przeznacza na cele medyczne, natomiast pozostałe środki (wpłaty od sponsorów, 1% podatku) przeznacza się na wydatki administracyjne i Przystanek Pierwszej Pomocy Woodstock, gdzie grają głównie zespoły NZOZ i NFZ.

Można zadać również pytanie, skoro organizacja Finału to koszt głównie ponoszony przez lokalnych sponsorów i samorządy, firmy komunalne, plus TVP, to na co wydawane jest ten milion, dwa rocznie?

wosp-4
ILE Z TEGO MA OWSIAK?

Filip Frydrykiewicz w artykule „Rozliczenie Owsiaka” (Rz. 3.03.2000) pisał: „Jerzy Owsiak podkreśla, że pracuje w Orkiestrze społecznie. Nie otrzymuje za to wynagrodzenia ani jawnego, ani ukrytego w jakichkolwiek nagrodach czy przywilejach. Utrzymuje się z rodziną z pracy w firmie żony „Mrówka Cała”, która produkuje programy dla telewizji, w tym autorski program Owsiaka „Kręcioła”. Firma nie ma żadnych związków finansowych z fundacją, nie jest także tak, że fundacja zamawia w „Mrówce” jakieś produkcje i za to jej płaci”.

Tak, to prawda. Fundacja niczego nie zamawia w firmie Owsiaka „Mrówka Cała”. Od tego jest… Spółka „Złoty Melon” wydzielona z WOŚP i dofinansowana kwotą 1,5 mln zł ze środków WOŚP. Prezesem „Złotego Melona” jest… No zgadnijcie… Tak, Jerzy Owsiak.

Firma „Złoty Melon” prowadzi sprzedaż internetową produktów z logo Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, z której dochód w całości przekazywany jest na realizację celów statutowych WOŚP. Zajmuje się także organizacją imprez – w tym jednego z większych plenerowych festiwali, jakie odbywają się w Europie – Przystanku Woodstock. [4]

A teraz pytanie za 100 pkt. Czy „Złoty Melon” zamawia obsługę Woodstocku w firmie żony Owsiaka, „Mrówce Całej”? W internecie trudno znaleźć informacje na ten temat, ale wystarczy przejrzeć ogólnodostępne CV pracowników „Mrówki Całej” by dowiedzieć się czym się zajmują:

1) Pani Patrycja:
Mrówka Cała, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- stanowisko: współpraca produkcyjna,
- opis: udział przy realizowaniu imprezy WOŚP – digitalizacja – przygotowanie materiałów do promocji Mrówka Cała, Przystanek Woodstock,
- stanowisko: współpraca producencka,
- opis: – koordynacja produkcji – rejestracja koncertów – digitalizacja [5].

2) Pani Katarzyna: [6]
Firma „Mrówka Cała” (od 2007-08 do 2007-09)
- stanowisko: współpraca producencka, dziennikarz,
- obowiązki: Woodstock 2007, koordynacja produkcji studia telewizyjnego,
Firma OTV (od 2007-05 do 2008-03) (Owsiak TV)
- stanowisko: kierownik produkcji,
- obowiązki: tworzenie konceptu programów „Ratujemy Uczymy Ratować” oraz „Kręcioła”.

3) Pan Marcin: [7]
Firma: P.P.P. TV Mrówka Cała, Owsiak TV (od 2007-07)
- stanowisko: montażysta, operator kamery,
- obowiązki: montaż programów telewizyjnych: Kim Jestem, Finał z głową, Off Road, Jarocin ’87, Podróże z Jurkiem, Wywiad z muzą, Extremalnie i sportowo,
Firma: P.P.P.TV Mrówka Cała (od 1997-02 do 1998-10)
- stanowisko: kierownik produkcji, asystent montażu, asystent i operator kamery,
- obowiązki: programy telewizyjne: „Kręcioła”, „Bezpieczne Wakacje”, 3 kolejne finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dwie edycje festiwalu „Przystanek Woodstock” Żary, współpraca z wieloma telewizjami kablowymi w całym kraju,
Firma: Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (od 1994-10 do 1998-10)
- stanowisko: asystent ds telewizyjnych.

Jak widać na powyższych przykładach pracownicy „Mrówki Całej” zaangażowani są w obsługę WOŚP, Przystanku Woodstock, ponadto „Mrówka Cała” przygotowuje płyty z Przystanku Woodstock, dla przykładu – zespół Hunter. [8]

Podsumujmy:
Prawdą jest, że WOŚP nie zleca niczego firmie małżeństwa Owsiaków. Nie jest jednak prawdą, że „Mrówkę Całą” nie łączą żadne związki z Orkiestrą i Woodstock’iem. Od tego są pośrednicy: „Złoty Melon”, TVP i inne firmy.

Schemat „zarabiania” na Orkiestrze wygląda następująco:

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (prezes Jerzy Owsiak, członek zarządu i etatowy kierownik biura Lidia Niedźwiecka – Owsiak):
- koszty organizacji Finału i Przystanku Woodstock.
Złoty Melon Sp z o.o. (prezes Jerzy Owsiak, spółka wydzielona z WOŚP do celów gospodarczych):
- organizacja przystanku Woodstock, przygotowanie materiałów telewizyjnych,
- produkcja płyt muzycznych z Woodstock.
Przedsiębiorstwo PPTV Mrówka Cała (właściciel: Lidia Niedźwiecka – Owsiak, Jerzy Owsiak – pracownik), Owsiak TV (właściciel: ITI):
- podwykonawca Złotego Melona, obsługa telewizyjna Przystanku Woodstock i Finałów

Koło się zamyka. „Nic na tym nie zarabiam” – tak twierdzi Jerzy Owsiak.
Delikatnie mówiąc jest to nieprawdą. Główną osobą, która na tym zarabia jest jego żona.
Chyba większość z nas zna takie jedno ciekawe powiedzenie: „wszystko zostaje w rodzinie…”

=================================

[1] http://www.festiwal-woodstock.e-kultura.net.pl/strona/372/po-krotce.html
[2] http://www.konto-internetowe.tv/19-final-wosp-2011-krytyka-czy-pochwala
[3] http://wosp.org.pl/woodstock
[4] http://www.zlotymelon.com.pl/o_nas
[5] http://www.szybkopraca.pl/index.php?nav1=visual_cv&CvId=36385740
[6] http://www.goldenline.pl/katarzyna-rup3
[7] http://www.goldenline.pl/marcin-szalinski
[8] http://www.hunter.art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=47

www.nowyekran.pl

Owsiak wyrzuca „TV Republika” za niewygodne pytania – 16.10.2011:
Komentarze użytkowników do wpisu:
“WOŚP – prawdziwsza prawda”

 1. albi pisze:

  No ale wiekszosc idzie na ten sprzet medyczny, a cala kasa ktora idzie na podatki wyparowuje….

  • Mateusz pisze:

   Co z tego że kupuje sprzęt medyczny? Ministerstwo ten sprzęt odlicza od swoich wydatków przed ustaleniem budżetu i wychodzi na to że barany płacące na orkiestrę płacą rządowi kolejny podatek :) A to że szpitale nie mają pieniędzy na użycie tego sprzętu to inna bajka. Pozdrowienia dla naiwnych.

   • redaktorzyna pisze:

    To dlaczego nie napiszesz artykułu o politykach którzy przeżerają nasze pieniądze. W dupach sie poprzewracało.

 2. dolfina pisze:

  Jak się komuś nie podoba to nikt nie każe płacić .Ten artykuł to cieniutkie szukanie sensacji w miejscu gdzie jej nie ma .

 3. Partyzant pisze:

  koniec Końców Owsiak WOŚP i reszta zrobili więcej dobrego niż ten i jeszcze stu niespełninych dziennikarzy co zajmują się wyjaśnieniem czy sposób wyjaśniania i uzasadniania nawiękrzej imprezy muzycznej w kraju jest bardzo mętny czy nie mam dysleksję piszę bez poprawiacza więc nie będę się rozpisywał ale co dobrego robi ukryta prawda ? kupilście jeden inkubator ? lub co robi krytykujący Rydzyk kupił inkubator NIE a Jerzy Owsiak kupił nie tylko inkubatyory ale też sporo innych rzeczy przez te 20 lat więc poczepiajcie się kogo innego

  • Marek pisze:

   I co z tego, że WOŚP kupuje ten cały sprzęt, skoro w szpitalach mają wyczerpane limity w związku z czym stoi on bezużyteczny. A jeżeli jest wykorzystywany to do prywatnych wizyt lekarzy tam pracujących.

   • TOMek pisze:

    A o profilaktyce badania słuchu u noworodków słyszałeś ?? Gdyby nie orkiestra nie ruszyłaby ta akcja i bylibyśmy w ogonie Państw z całą masą niezdiagnozowanych niesłyszących dzieciaków a tak mamy wynik którym możemy sie szczycić nie tylko w Europie ale i na świecie.

   • gosia pisze:

    to już nie jest wina wośp tylko tych złodzieji z rządu

 4. Patrycja pisze:

  Kaj mocie moje zdjęcie ?!

 5. gość pisze:

  Owsiak to krętacz zobaczcie materiały z telewizji Republika.

 6. KajkaRoo pisze:

  A ja dorzucę swoje 3 groszę o Woodstoku byłam nie raz i nie dwa i pewnie jeszcze nie raz pojade. Fantastyczna impreza, wiadomo jadą niektórzy żeby pić, ćpać itp. ale jadą i miłośnicy muzyki, sztuki ludzie ciekawi świata i otwarci na innych. Tam są tysiące ludzi ani Owsiak ani nikty nie może odpowiadać za to kto przyjeżdza na otwartą imprezę. Mój osobisty mąż na pielgrzymki latał z kościołem jak miał naście lat i też wódkę/ wino z kolegami wieczorami pili rozmawiajac o problemach nastoletniego życia. Włos się na głowie jeży jak opowiadają czasem o tym co robili (ku przestrodze) i czy to znaczy że wszyscy na pielgrzymkach piją i chodzą nawaleni jak meserszmity? Żeby nie było to nie jesteśmy marginesem Mamy 3 dzieci obydwoje pracujemy, jesteśmy samodzielni finansowo, skończyliśmy studia na cenionych państwowych uczelniach, mamy po 30 lat.

 7. VALKIRIA pisze:

  Brawo!!! Świetny przejrzysty materiał, szacunek dla Redaktora który pewnie całe swoje siły i zaangażownie włożył w ten materiał, poświęcił mnóstwo czasu i pieniędzy, by wydobyć takie informacje, podziwiam zaangażowanie i poświęcenie by osiągnąć swój cel;-) za to należy się pochwała… Ale też REPRYMENDA, KOREKTA WARTOŚCI ORAZ ODNIESIENIE DO PODSTAW CZŁOWIECZEŃSTWA I PRZYPOMNIENIE GŁÓWNEGO CELU W ŻYCIU..

  ZA ZAANGAŻOWANE – DUŻE BRAWA,
  NATOMIAST ZA BŁĘDNĄ INTERPRETACJĘ ŻYCIOWEJ IDEI, PRZEJAWY ZAWIŚCI I WYCIEKAJĄCY Z KAŻDEJ LUKI EGOIZM – OGROMNA NAGANA… Z ROZCZAROWANIEM W TLE.

  NAJWAŻNIEJSZE JEST SZCZĘŚCIE!!!!! DO TEGO DĄŻYMY!!!
  P.Redaktor (niestety na swoją niekorzyść) tak strasznie się nim zachwycił że nie dostrzegł granicy, tak więc cel stał się obsesją, a ona z czasem IRYTUJE, alarmuje do Świadomośći że jest jakiś błąd, niedoskonałość, wtedy ambicja nakazuje wykrycie go, w tym przypadku WYBRAŁA ZŁĄ LOKALIZACJĘ.
  W tym pędzie zapomniał o sobie, a tym najbardziej rani się bliskich – A SĄ NASZYM SZCZĘŚCIEM.. To przykre…

  Tu stawiam JURKA OWSIAKA na piedestał…
  Należy mu się o wiele więcej, choć najcenniejsze już ma, kochającą Rodzinę, Wiernych przyjaciół, NIEWYOBRAŻALNĄ MĄDROŚĆ, Dobroć, Dystans, Odpowiedzialność oraz Świadomość Własnej Wartości i podjetych „wyzwań”.
  Widać że ma wspaniałą, kochającą rodzinę, ona daje mu szczęście
  A Jurek dzieląc się nim wszędzie gdzie się da, po stokroć je pomnaża.
  TO WIELKI WYCZYN, CHOĆ TAK NIEWIELE TRZEBA…
  Troszkę czasu na refleksje.
  Tu też coś nie dawało spokoju, pewnie to, że najbardziej niesprawiedliwe na Świecie jest cierpienie dzieci z powodu chorób, a o ich życiu, zdrowiu i szczęściu decyduje pieprzony papierek… Pewnie dla tego powstała WOŚP.
  Niesamowicie odważnie postawił ppierwszy KROK ku zjednoczeniu dobrych ludzi, chcących nieść pomoc. Podjął się bardzo odpowiedzialnego zadania, nie zważając na nieuniknione przykrości, Ze strony „zawistnych nieszczęśników”, których będzie doświadczał na każdym kroku.
  Cel to uśmiech i radość tych, którym się to należy, a pieniądz nie stanie na drodze. Swoją energią, optymizmem i wiarą w człowieka ROZKRĘCIŁ POTĘŻNĄ MACHINĘ NAPĘDZANĄ TŁUMEM SZCZĘŚCIA.
  I Tylko głupiec może ubolewać nad jej nieustannym rozwojem.
  Węszyć, spiskować, oczerniać i zatruwać atmosferę. Żenada.
  To jak Owsiak żyje, co posiada i jakich bądź kogo na za partnerów biznesowych świadczy tylko o rozsądku, jest pozytywnym człowiekiem , wartościowym, osiągnął niewyobrażalny sukces łącząc dobre serca w walce z pieniądzem o życie,
  Bezcenny jest dla niego uśmiech ba twarzy matki, która dzięki niemu widzi radość w oczach swego dziecka.
  Taki człowiek zasługuje na najlepsze życie. Skoro to osiągnął, to skąd takie absurdalne zastanawianie się nad Rodziną na stanowiskach współpracujących firm!????

  A CO JEST NAJCENNIEJSZE WE WSPÓŁPRACY DLA KAŻDEGO BIZNESMENA??? To Czego już nigdzie nie ma! Zaufanie!!!

  Mając taką rodzinę, ma wszystko. Tylko podziwiać!!!

  .

  • Igo pisze:

   Valkira to, co piszesz jest nasiąknięte emocjami(nie potępiam tego,bo jesteś kobietą). Dziennikarz powinien stosować chłodną kalkulację i argumenty, w tym przypadku tak postąpił. Owsiak mówi, że nic na tym nie zarabia(nic z tego nie ma w sensie finansów) a tu okazuje się, że jego Złoty Melon zleca obsługę Woodstoku(nie taką tanią)firmie jego żony. Wniosek-kłamie, trzeba to nagłośnić. To jest rzetelne dziennikarstwo a nie paplanie w stylu; jak ty zrobisz tyle co Jurek Owsiak to będziesz go mógł krytykować. Autor nie podważa ”zasług” Owsiaka, ukazuje jedynie jego hipokryzję. Piszę ”zasług”, ponieważ nie są one według mnie do końca normalne. Jak wiadomo służba zdrowia finansowana jest z podatków i nie powinno się ich dwa razy płacić dając do puszki WOŚP-u. W ten sposób wspierasz chory system, który udaje zdrowy dzięki pomocom kupionym przez Orkiestrę. W efekcie wspierając tę inicjatywę oddalamy się od zdrowego systemu maskując ten aktualnie kulejący. Doceniam kobiece zaangażowanie i poświęcenie dla dobra innych, ale pomyśl o tym.

   • QWERTY pisze:

    Igo świetnie ujął w czym rzecz – popieram i gratuluję jasnego przekazu. a sam tylko dodam, że teksty typu: „róbta co chceta” i „jazda bez trzymanki” tak promowane przez Jurka to czysty przejaw anarchii i dążenia do niej.
    Nigdy WOŚPU nie poparłem i nie zrobię tego dopóki ten gość będzie organizatorem-sprytnie sobie wymyślił ten przekręt,niby nawet pomógł komuś, ale jednak TO JEST KRADZIEŻ, a co więcej OSZUSTWO FINANSOWE. które powinno być ścigane…
    a jeszcze gorzej wychodzi przekaz poza granice naszego Pańśtwa – że w Polsce jest trzeci świat, bo bez pomocy Jurka dzieci umierają… Niestety mój znajomy z Ukrainy tak to odebrał..

 8. WAX pisze:

  A ja wam powiem moi kochani, że przyjdzie taki moment, że albo Owsiaka posadzą albo wyparuje z forsą w nieznanym kierunku! Nie było nic o Szadowie koło Kwidzyna. Co tam się wyprawia! Szkoda gadać. Tym ośrodkiem kieruje córka burmistrza Kwidzyna Andrzeja Krzysztofiaka (a jak! PO) Katarzyna K. Ośrodek położony w odludnym miejscu niedaleko Kwidzyna, wyremontowany stary młyn służy podobno do nauczania pierwszej pomocy. Pomijając fakt, że szkolenia są… płatne to w ofercie tej placówki są wycieczki, kursu survivalu, ogniska itd. Jednak co tam się faktycznie dzieje. Zatrudniona tam młodzież w ramach pierwszej pomocy upija się, szaleje, swego czasu narąbani gówniarze tak szaleli po dobytku, że rozbili jeepa! Ale co tam jeden jeep dla Owsiaka? Na drugi dzień przed dobytkiem stał nowiutki! Owsiak o tym wszystkim wie i daje pełne przyzwolenie. Czyli jak chcecie to jest świetne. Były plany aby Owsiak kupił jeszcze pobliski Piekarniak ale niektórzy lokatorzy byli tak oporni, że nie dali się wysiedlić, A wszystko za wasze pieniądze durne polaczki! I za krwawice waszych przemarzniętych dzieci z puszkami!

 9. europass pisze:

  on robi dużo dobrego dla wszystkich ludzi… tylko ze nie robi tego z przyjaźni do nich… swoje za to bierze i to nie małe pieniądze… taka „działalność charytatywna” to o d*pe roztrzaskać…dlaczego w takim razie telewizja nie wyemituje innego finału zbiórki pieniędzy organizowanego przez INNĄ FUNDACJE… dlaczego nie pozwolą na taką akcje fundacji Anny Dymnej na przykład… przecież ona też robi dużo dobrego dla ludzi… BO TU CHODZI O KASE… !!! nie tylko Owsiak ma z tego ładnych pare gruszy… wszystko opiera sie na układach… każdy kto zamoczył palce w te ciemną stronę WOŚP-u też za to coś otrzymał…

 10. gosia pisze:

  Szkoda ze tv republika nie zajmie się Caritas który sie w ogóle nie rozlicza i nikomu nie pomaga tylko zbiera kasę i robi przekręty od lat

  • Q pisze:

   prośba o jakieś przykłady?-bo tak to sobie możemy pisać o wszystkim..
   Ja Caritas cenię, bo normalnie się rozliczają i CAŁĄ kasę przeznaczają na dany cel + transport. nic więcej, żadnych machlojek finansowych..

 11. kaida pisze:

  Moje zdani nie zmienia się od lat Owsiaka nie powinno być w rej roli wodze tylko służbę zdrowia czemu po prostu nie jest normalnie tylko od dupy strony do wszystkiego się sięga nie dość że podatki nam kradną to potem wypuszczają nam owsiaka żeby nas okradał jeszcze troche pod hasłem ” pomoc” kryje się gruba polityka i grube pieniądze

 12. kaida pisze:

  Tak powiem ALBO PODATKI NA SŁUŻBE ZDROWIA ALBO NA OWSIAKA NIE MOŻECIE MIEĆ TEGO I TEGO ZŁODZIEJE

 13. julia pisze:

  Nie wiem skąd w ludziach tyle negatywnych emocji.
  To że ktoś tam jedzie nie oznacz że będzie ćpać i sypiać z kim popadnie. To logiczne że ludzie „myślący” mają swoje wartości i wiedza co dla nich dobre.
  Co do Owsiaka robi kupę dobrego ponieważ naprawdę pomaga.
  Nawet jeśli uznamy że zarabia na tym jakieś niewielkie pieniądze to co z tego ? Jeśli weźmiemy pod uwagę to co zrobił/robi dla innych to nie ma to kompletnie żadnego znaczenia.Nawet jeśli płyty są wydawane jest w firmie jego żony to co z tego ?
  Przecież gdzieś i tak trzeba ją zrobić, wydać to logiczne że łatwiej i lepiej zrobić to po znajomości niż u obcych ludzi.
  Nigdy nikt nikogo nie przymuszał do wrzucania pieniędzy do puszki.
  Więc zamiast pisać głupoty zastanówcie się kto tak naprawdę was okrada…
  Co do demoralizacji przez Jurka..hm co on takiego robi złego?
  Z tego co jest mi wiadomo organizuje najpiękniejszy festiwal na świecie. Nie każe nikomu ćpać wręcz przeciwnie potępia to. Co do sypiania z kim popadnie przecież to nie on prowadzi te dziewczyny do namiotów tylko ich głupota..
  Na festivalu jest piękna muzyka, wspaniali ludzie, kursy z pierwszej pomocy i ASP coś niesamowitego.
  Do zobaczenia na woodstocku 2014 :)

  • Q pisze:

   jeżeli dla Ciebie kilka mln rocznie to niewielkie pieniądze ta gratuluję-chciałbym tyle zarabic..
   a cały opis troche mi przypomina karuzelę finansową, tylko oczywiście pod przykrywką pięknego serduszka i uśmiechniętych dzieciaków..

 14. Edyta pisze:

  Owsiak jak dla mnie robi tyle dobrego, że POWINIEN na tym zarabiać. Tylko w PL ludzie są tak ograniczeni, by szukać podstępu tam, gdzie go nie ma. Co z tego, że ma firmę, która współpracuje z wośp? A za co ma żyć? Chce Wam się za…lać za darmo?

  • Q pisze:

   a nie mógłby do tego po prostu się przyznać i jawnie odprowadzać te pieniądze?
   nie mógłby normalnie o tym opowiedzieć, na spokojnie jak to działą i dlaczego tak to robi – jeżeli to byłoby uczciwe-tak by zrobił…

Zostaw wiadomość